Växla till Karlsborgs kommunkarta Karlsborgs kommunkarta

Brevik     (Rev 2019-05-11)
Brevik är en lugn liten ort vid Vätterstranden. Trakten har mäktiga spår från istiden och en intressant historia. Kyrkan med den säregna klockstapeln och den gamla liljestenen bör besökas. Brevik har även en kopplingar till klostertiden. Enligt tradition ska heliga Birgitta ha bott på Ripanäs och en sägen berättar att en tunnel under Vättern förband Ripanäs med Vadstena kloster. Den fina sandstranden vid Vättersvallen lockar många besökare till Brevik. Ett trevligt sätt att uppleva Brevik är att gå de två lokala rundslingor som beskrivs nedan. För kortare promenader rekommenderas även ett besök vid Amperna och Nordviken. Se kartan.

Vägbeskrivning: Brevik ligger mellan Karlsborg och Hjo, direkt i anslutning till väg 195. Enklast är att parkera vid Breviks Camping vid Vättersvallen. Där passerar de lokala vandringslederna. Alternativa startpunkter beskrivs i ledbeskrivningen (PDF).

Svensk flagga  Ledbeskrivningar (1,7 MB, PDF, A4, 2014-06-14)

Gärdeslingan
Gärdeslingan är 9,7 km lång och har vita markeringar. Leden går genom ett omväxlande natur- och kulturlandskap. Du passerar även en mäktig platå som är en del av den mellansvenska randmoränzonen. Svårighetsgraden ligger från lätt till medel beroende på vägval.

Röåslingan
Leden är 8 km lång och har blå markeringar. Den passerar många gamla torp och ett vackert molandskap. Här finns även ett geologiskt reservat som anses viktigt för att förklara avsmältningen i den senaste istidens slutskede. Se även naturreservatet Stora Röå. Slingan är lättvandrad, men bitvis kuperad. Svårighetsgrad runt medel.