Växla till Karlsborgs kommunkarta Växla till Karlsborgs kommunkarta

Norra skogen      (Rev 2008-11-24)
Vägbekrivning: Följ väg 49. Kommer du söderifrån (Karlsborg) svänger du av och följer Parkvägen. Kommer du norrifrån (Askersund) svänger du istället av och följer Svartfjällsvägen som övergår i Parkvägen längre fram. Båda avfarterna har en skylt med texten "Elljusspår". Parkering finns vid SOK Träffs klubbstuga, Parkvägen 39, där även spåren ansluter.

Spårinformation: Spårlängderna är 1,3 km (blå), 2,5 km (röd), samt 3,5 km (gul) och de är alla elljusspår. Området är medelkuperat och spåren ligger i en gallrad tallskog.