Växla till Karlsborgs kommunkarta Växla till Karlsborgs kommunkarta

Mölltorp      (Rev 2022-10-31)
Vägbekrivning: Kommer du från Tibro passerar du vägskälet mellan väg 49 och 195 och fortsätt på väg 49 i ytterligare 500 m mot Karlsborg. Kommer du istället från Karlsborg passerar du vägskälet mellan väg 49 och Axtorpsvägen och fortsätt på väg 49 i ytterligare 150 m mot Tibro. En enkel väg viker söderut mot motionsspåret och en mindre parkering.

Spårinformation: Det finns dels en 2 km lång rödvit slinga och dels en blåvit intervallslinga på 1 km. Spåren går i en relativt flack terräng i en gallrad tall- och granskogsmiljö.